Yobany

Jag startade YOBANY hösten 2016 för att stötta svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet. Det vill säga egentligen samma som många andra mycket kompetenta säkerhetsföretag. Ändå vill jag tro att jag skiljer mig från mängden och att jag verkar inom en något smalare, men minst lika viktig nisch, hela tiden med människan i fokus.

Yobany