Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna administrera och fullfölja avtalet samt leverera din beställning. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss
 • När du skapar en profil på Eventcreators sweden. Namn, adress, email och telefonnummer
 • När du genomför ett köp. Information om din betalning.
 • När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst och service ärenden
Information vi samlar om dig:
 • Aktivitet på Eventcreators sweden hemsida (cookies)
 • Information som skapas i samband med köp. till exempel köphistorik.
Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera tjänsterna till dig, eller för att sedan följa upp ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen Hur länge sparar vi uppgifterna?
Din profil på eventcreators.se samt historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden.. Namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden Fullföljande av avtal (B2C) Tills du väljer att ta bort din profil
Nyhetsbrev och riktade annonser Namn, adress, telefonnummer, epost, födelsedata, köphistorik Samtycke Tills du drar tillbaka ditt samtycke (opt-out)
Skriva produktrecensioner Namn, kontaktuppgifter, recensioner Berättigat intresse Tills du väljer att ta bort din profil
För att administrera ditt köp och dom köpta tjänsterna Namn, kontaktuppgifter, information om beställning, boende adress, kontouppgifter Fullföljande av avtal (B2C), Berättigat intresse (B2B) 3 år
Utföra och hantera serviceärende Namn, kontaktuppgifter, information om beställning, kommunikation angående ärendet Fullföljande av avtal (B2C), Berättigat intresse (B2B) 3 år
Kommunikation med kundservice Namn, kontaktuppgifter, information som framkommer i kundserviceärendet. Berättigat intresse 3 år<
För felsökning, dataanalys, statistik och motverka missbruk (10 dagar) Namn, adress, kontaktuppgifter Berättigat intresse 3 år
Bokföring av transaktioner Namn, kontaktuppgifter, information om order och betalningar Rättslig skyldighet 7 år
Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklam meddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta tjänster som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklam meddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta tjänster som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

När du besöker eventcreators.se så använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av våra samarbetspartners tjänster som du ser. Vi erbjuder olika varianter av tjänster inom evenemangs industrin och vi vill gärna hjälpa dig med att visa det som vi tror är mest relevant för dig. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”. Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser, du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i så fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest intressant.

Vilka vi delar din information med

Vi på Eventcreators Sweden begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de som behöver dessa för de specifika ändamålen. I följande fall behöver vi dela dina personuppgifter utanför Eventcreators Sweden : Vi på Eventcreators Sweden har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. I vissa fall så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis mailutskick, IT-system eller olika betallösningar) som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och därmed agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vi ser då till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör. I vissa fall behöver vi också dela med oss av dina personuppgifter till en tredje part som behandlar dessa för egna ändamål och därmed agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det är till exempel nödvändigt att dela ditt namn, adress och kontaktuppgifter till ett logistikföretag för att vi skall kunna leverera en vara, eller att dela vissa uppgifter med andra organisationer eller myndigheter som har ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

Överföringar till andra länder

Eventcreators Sweden använder framför allt tjänsteleverantörer i Sverige och ett fåtal andra inom EU. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall ser vi till att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder innan tredjelandsöverföring initieras för att säkerställa att mottagaren uppfyller adekvat skyddsnivå. Det innebär att vi endast överför personuppgifter till länder som enligt EU-kommissionen bedömt uppfylla sådan säkerhetsnivå eller ingår i standardavtalsklausuler (SCC) med mottagaren där beslut från EU-kommissionen saknas.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

 • Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den
 • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
 • Rätt till radering. Du har rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet, behandlingen grundar sig på ett samtycke som du återkallat, eller om du har motsatt dig att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Du kan själv logga in på din profil på eventcreators.se och radera ditt konto med tillhörande uppgifter. Vi kommer dock behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format (XML, JSON, CSV, HTML).
 • Rätt att invända mot behandling och begära begränsning. När vi behandlar din information på grunden “berättigat intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter. Du kan också begära att personuppgifterna i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften, till exempel under den tid som en begärs invändning utreds.
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten vilket du hittar mer information om här; https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
Säkerhet kring din information

Eventcreators Sweden sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Eventcreators Sweden vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

Barn

Våra tjänster riktar sig inte till barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 18 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på hello@eventcreators.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Eventcreators Sweden använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta tjänster. Mer information om hur vi använder Cookies kan du läsa om i vår Cookie Policy.

Kontaktuppgifter

evencreators sweden, org.nr. 559427-8896, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hello@eventcreators.se